Skattesats, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Kalmar kommun till 33,67 procent, vilket var den 120:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.