Skattesats, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 71 328 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Kalmar kommun till 33,67 procent, vilket var den 122:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.