Befolkningsökning, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kalmar kommun den 32:a högsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.