Befolkningsökning, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 71 328 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kalmar kommun den 33:e högsta i landet med 4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.