Befolkningsökning, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 72 304 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kalmar kommun den 45:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.