Medelålder, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare. Värdet för medelålder är det 61:a lägsta i landet med 41,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.