Invånare i kommunen, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 33 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.