Invånare i kommunen, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 69 467 människor (2019). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.