Kommunens kostnader, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 056 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 37:e högsta i landet med 69 515 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.