Kommunens skatteintäkter, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 056 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 31:a lägsta i landet med 43 320 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.