Andel förtidspensionärer, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 056 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte högsta i landet med 7,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.