Nyföretagande, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 064 invånare. Värdet för nyföretagande är det 72:a lägsta i landet med 8,9 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.