Andel företagare, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 14 360 människor (2018). Landarealen är 1 127 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.