Andel företagare, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 107 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.