Andel högutbildade, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 056 invånare. Värdet för andel högutbildade är det trettonde lägsta i landet med 12,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.