Skattesats, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 107 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Hultsfreds kommun till 33,77 procent, vilket var den 100:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.