Befolkningsökning, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 056 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Hultsfreds kommun den 29:e lägsta i landet med −2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.