Befolkningsökning, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 13 883 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Hultsfreds kommun den 57:e lägsta i landet med −1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.