Befolkningsökning, Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 107 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Hultsfreds kommun den fjortonde lägsta i landet med −3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.