Kommunens kostnader, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 731 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sjuttonde högsta i landet med 72 799 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.