Kommunens kostnader, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 584 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sextonde högsta i landet med 77 138 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.