Kommunens kostnader, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 25:e högsta i landet med 71 671 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.