Kommunens skatteintäkter, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 5 921 människor (2019). Landarealen är 754 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.