Kommunens skatteintäkter, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 21:a lägsta i landet med 42 658 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.