Anställda i kommunen, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare. Värdet för anställda i länet är det 30:e lägsta i landet med 519 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.