Andel förtidspensionärer, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 36:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.