Andel företagare, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 5 921 människor (2019). Landarealen är 754 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.