Andel högutbildade, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare. Värdet för andel högutbildade är det nionde lägsta i landet med 12,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.