Skattesats, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 5 921 människor (2019). Landarealen är 754 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.