Skattesats, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 438 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Högsby kommun till 34,07 procent, vilket var den 63:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.