Befolkningsökning, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 5 921 människor (2019). Landarealen är 754 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.