Befolkningsökning, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Högsby kommun den lägsta i landet med −7,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.