Befolkningsökning, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 438 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Högsby kommun den fjärde lägsta i landet med −5,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.