Medelålder, Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare. Värdet för medelålder är det 75:e högsta i landet med 45,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.