Företagens lönsamhet, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 347 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 22:a lägsta i landet med 11,4 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.