Kommunens kostnader, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 58:e högsta i landet med 65 347 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.