Kommunens kostnader, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 58:e högsta i landet med 71 058 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.