Kommunens skatteintäkter, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 43 899 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.