Kommunens skatteintäkter, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 347 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 76:e lägsta i landet med 47 515 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.