Kommunens skatteintäkter, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 030 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.