Anställda i kommunen, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare. Värdet för anställda i länet är det 78:e lägsta i landet med 828 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.