Största privata arbetsgivare, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare. Xylem Water Solutions Manufacturing AB är största privata arbetsgivare och med 975 anställda (nov 2020) den 41:a största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.