Andel förtidspensionärer, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger Kalmar län och har en befolkning på 9 400 människor (2018). Landarealen är 692 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.