Andel företagare, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 347 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 9,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.