Förvärvsfrekvens, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 45:e lägsta i landet med 76,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.