Andel högutbildade, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 60:e lägsta i landet med 15,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.