Andel högutbildade, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 63:e lägsta i landet med 14,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.