Skattesats, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Emmaboda kommun till 34,07 procent, vilket var den 56:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.