Skattesats, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 056 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Emmaboda kommun till 33,82 procent, vilket var den 108:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.