Medianinkomst, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare. Värdet för medianinkomst är det 61:a lägsta i landet med 269 640 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.