Befolkningsökning, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Emmaboda kommun nära genomsnittet med −0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.