Befolkningsökning, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 347 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Emmaboda kommun den 67:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.