Befolkningsökning, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Emmaboda kommun den 72:a lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.