Medelålder, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 347 invånare. Värdet för medelålder är det 55:e högsta i landet med 46,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.