Medelålder, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 360 invånare. Värdet för medelålder är det 57:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.