Medelålder, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och har 9 329 invånare. Värdet för medelålder är det 53:e högsta i landet med 46,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.