Invånare i kommunen, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger Kalmar län och har en befolkning på 9 400 människor (2018). Landarealen är 692 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.