Invånare i kommunen, Emmaboda

Emmaboda kommun ligger Kalmar län och har en befolkning på 9 445 människor (2019). Landarealen är 692 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.