Kommunens skatteintäkter, Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 857 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 52:a lägsta i landet med 46 700 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.